Welcome to Lampeter

We've been at the heart of Lampeter since the early 1930's and weathered all the changes that history has thrown at us. 

Our ethos here at Conti's is to provide outstanding quality across the board; from the friendly atmosphere, to our menus that use the best of local produce, and our service - not forgetting our sublime, world renowned ice cream.

Conti's has a quirky, comfortable vibe that welcomes everyone in.  

With unlimited free WiFi for customers, it's a great stop for either a quick coffee or a longer, relaxed meal.  

Croeso i Llambed

Yn ganolog i fywyd Llambed ers y 1930au, mae Conti's wedi goresgyn amser a holl newidiadau hanes y dref. Rydym dal i fod yn ganolbwynt yn y gymuned.

Ein prif amcan yma yn Conti's yw darparu ansawdd rhagorol o'r awyrgylch cyfeillgar, i'r fwydlen, a'n gwasanaeth - heb anghofio ein hufen iâ byd enwog. Cewch groeso cynnes yno bob amser.

Gweinwn brydau wedi'u paratoi'n ffres, gan ddefnyddio cyflenwyr lleol os yn bosib.

 Gyda wifi am ddim ar gyfer cwsmeriaid, dyma le perffaith ar gyfer coffi bach cyflym neu bryd o fwyd mwy hamddenol.

 

Food

We serve freshly prepared, made to order meals & light snacks using the best of the abundance of fantastic local producers in Ceredigion.

All our meats are sourced from the family run butchers, Simon Hall Meats, situated a few doors down from ourselves. 

The fantastic sourdough that is used on many of our dishes is baked locally by the organic bakery, Watson & Pratt's, who sit opposite our ice cream production unit on the outskirts of Lampeter. 

Coed Farm, Cilau Aeron, provide the most deliciously tasting free range eggs used for our breakfasts and many other dishes & baking.  

Bwyd

Rydym yn darparu prydau bwyd a byrbrydau ysgafn wedi eu paratoi yn ffres gan ddefnyddio'r cynyrch gorau lleol yng Ngheredigion.

Daw ein cig o'r cigydd teuluol, Simon Hall Meats, a leolir ychydig o ddrysau i lawr ar Stryd y Coleg.

Mae'r bara gwych sy'n cael ei ddefnyddio mewn sawl  prydau yn cael ei bobi yn lleol gan y becws organig, Watson a Pratt, sydd wedi ei leoli gyferbyn â'n uned gynhyrchu hufen iâ ar gyrion Llanbedr Pont Steffan.

Mae Coed Farm, Cilau Aeron, yn darparu'r wyau mwyaf blasus a ddefnyddir ar gyfer ein brecwast a llawer o brydau ar ein bwydlen.

Drink

Our barista made coffees using the fantastic & sustainable focused Extract Coffee Roasters from Bristol, can be made specifically to your tastes on ordering. 

All our coffees are made with whole milk as standard but can be substituted with Skinny, Soya or Oat milk. Decaff and instant coffee is also available on request. 

The wonderful Murrough's Welsh Brew Tea provides all our cafes with their breakfast & herbal teas. 

 

 

Diod

Mae ein coffi barista yn defnyddio ffa Extract Coffi Roasters. Rydym yn gallu creu coffi penodol at eich chwaeth pan byddwch yn archebu.

Gwneir pob coffi gyda llaeth cyflawn fel safon, ond gellir ei newid i gynnwys llaeth hanner sgim, neu soia organig. Mae coffi Decaff neu instant ar gael hefyd ar gais.

Te Cymreig brecwast gwych Murrough sydd yn cael ei ddefnyddio yn ein holl gaffis.

 

Conti's Café

5 Harford Square
Lampeter
Ceredigion
SA487HD
Wales, UK

t: (UK)  01570 422 223. 
e: info(at)contisicecream(dot)com

Opening times

Monday / Llun                9.00am - 5.00pm

Tuesday / Mawrth         9.00am - 5.00pm

Wednesday / Mercher  9.00am - 5.00pm

Thursday / Iau                   9.00am - 5.00pm

Friday / Gwener               9.00am - 5.00pm

Saturday / Sadwrn          9.00am - 5.00pm

Sunday / Sul                    CLOSED / AR GAU

Bank Holidays / Gwyl y Banc             CLOSED / AR GAU

 

 

Contact us / Cysylltu â ni

Name / Enw *
Name / Enw