Flavours

Using the same family recipe that Angelo Conti began production with in 1946,  today our ice cream is produced using organic milk, cream, and butter, along with organic raw cane sugar.  

Since Tom & Jo took over in 2012, our flavour range has expanded from just our original Traditional dairy ice cream to include some classic ice cream tastes. All of which  are made using locally sourced ingredients where possible. 

Many of our flavours have gained nationally recognised awards such as the Great Taste, True Taste, ICA Diplomas and the newly established Produce Awards. 

We also have a growing range of sorbets available ... no dairy! 

Our ice cream and sorbet flavours (see below) are available as 125ml, 500ml, and 4.75ltr.

 If you would like any wholesale information please contact us.  

 

Blasau

Cynhyrchir ein hufen iâ heddiw gan ddefnyddio yr un resait teuluol a grreodd Angelo Conti nôl ym 1946.

Cynhwysir llaeth organnig, hufen, menyn a siwgr cên organig.

Ers i Tom a Jo gymryd at yr awenau yn 2012, maent wedi ychwanegu amrediad o flasau gwahanol gan ddefnyddio cynhwysion lleol gymaint â phosib.

Llwyddodd nifer o'n blasau ennill wobrwyon arobyn - y "Great Taste, Truw Taste, ICA Diploma, ac yn ddiweddar gwobr Produce Awards.

Rydym wrthi hefyd yn datblygu sorbets (heb gynnyrch llaeth).

Mae 'r blasau hufen iâ isod ar gael 125ml, 500ml neu 4.75lt.

Os hoffech wybodaeth cyfanwerthu, cysylltwch ar y cyfeiriad isod


Sorbet

With today's growing interest in dairy free alternatives, our sorbet range is expanding to meet demands. 

Using local ingredients where possible Conti's sorbets are made to the highest quality, proof of which is our raspberry sorbet that has been awarded a "Great Taste" for 2017. 

Our coconut ice cream is also dairy free, but because of the creamy/milky texture it's closer to an ice  cream than a sorbet. 

Sorbed

Gyda diddordeb cynyddol heddiw mewn dewisiadau amgen llaeth,
mae ein hystyr sorbet yn ehangu i gwrdd â gofynion.

Gan ddefnyddio cynhwysion lleol lle bo hynny'n bosib, mae sorbets
Conti's yn cael eu gwneud i'r safon uchaf, sy'n brawf ohono yw ein
sorbet mafon sydd wedi ennill "Great Taste" ar gyfer 2017.

Mae ein hufen iâ cnau coco hefyd yn rhydd o laeth, ond oherwydd
y gwead hufenog / llaeth mae'n agosach at hufen iâ na sorbet.


Not what you wanted?

We are constantly developing new flavours of our ice cream and sorbets, if there is a specific flavour you require that is not listed above please contact us to discuss further. 

Nid yw hyn yr ydych eisiau?

Rydym yn gyson yn datblygu blasau newydd o'n hufen iâ a'n sorbets, os oes blas penodol

arnoch ei angen, nid yw wedi'i restru uchod, cysylltwch â ni i drafod ymhellach.