Flavours

Using the same family recipe that Angelo Conti began production with in 1946,  today our ice cream is produced using organic milk, cream, and butter, along with organic raw cane sugar.  

Since Tom & Jo took over in 2012, our flavour range has expanded from our Traditional dairy ice cream to include some classic ice cream tastes. All of which  are made using locally sourced ingredients where possible. 

Many of our flavours have gained nationally recognised awards such as the Great Taste, True Taste, ICA Diplomas and the newly established Produce Awards. 

We also have a growing range of sorbets available ... no dairy! 

Our ice cream and sorbet flavours (see below) are available as 125ml, 500ml, and 4.75ltr.

 If you would like any wholesale information please contact us.  

 

Blasau

Yn defnyddio'r union rysáit teuluol 'roedd Angelo Conti wedi datblygu ym 1946, mae ein hufen iá heddiw yn cael ei gynhyrchu gan ddefnyddio  llaeth, hufen, menyn a siwgr cên organig.

Ers i Tom a Jo gymryd yr awenau yn 2012, maent wedi datblygu gwahanol flasau o'r hufen iá traddodiadol i gynnwys blasau clasurol. Y cyfan wedi eu cynhyrchu yn defnyddio cynhwysion lleol gymaint â phosib.

Llwyddodd nifer o'n blasau ennill gwobrau fel - y Gwir Flas/True Taste, Diploma ICA, a gwobrau cynnyrch newydd ei sefydlu.

Rydym wrthi hefyd yn datblygu sorbedau a hufen iá sydd heb gynnwys llaeth.

Mae'r blasau hufen iâ a sorbedau (gweler isod) ar gael mewn maint 125ml, 500ml neu 4.75ltr.

Os hoffech wybodaeth cyfanwerthu, cysylltwch ar y cyfeiriad isod


Sorbet

With today's growing interest in dairy free alternatives, our sorbet range is expanding to meet demands. 

Using local ingredients where possible Conti's sorbets are made to the highest quality, proof of which is our raspberry sorbet that has been awarded a "Great Taste" for 2017. 

Our coconut ice cream is also dairy free, but because of the creamy/milky texture it's closer to an ice  cream than a sorbet. 

Sorbed

Gyda diddordeb cynyddol heddiw mewn dewisiadau amgen cynnyrch heb laeth,
mae ein sorbedau amrywiol yn ehangu i gwrdd â'r gofynion.

Gan ddefnyddio cynhwysion lleol, lle bo hynny'n bosib, mae sorbedau
Conti's yn cael eu gwneud i'r safon uchaf. Mae sorbed mafon contis wedi ennill gwobr "Great Taste" yn 2017.

Mae ein hufen iâ cnau coco hefyd yn rhydd o laeth, ond oherwydd
y gwead hufennog mae'n fwy tebyg i hufen iá na sorbed.


Not what you wanted?

We are constantly developing new flavours of our ice cream and sorbets, if there is a specific flavour you require that is not listed above please contact us to discuss further. 

Heb eich plesio?

Rydym yn gyson yn datblygu blasau newydd o'n hufen iâ a'n sorbedau, os ydych yn chwilio am flas penodol sydd heb ei restru uchod, cysylltwch â ni i drafod eich gofynion ymhellach.