A proud heritage

Originally from Bardi in the Northern Italian hills above Parma, the Conti family "followed the wood" landing in Wales in the 1930s. At that time Italy was selling wood felled from its' forests to help its failing economy.  The straight, tall trees made ideal timber for shoring up the then thriving mines of South Wales.

To avoid starvation boys as young as 11 walked with the wood and sang for their supper along the gruelling journey to their new home. Artillio Conti was just 13 when he made the journey.

Treftadaeth balch

Yn wreiddiol, daw teulu’r Conti o ardal Bardi yn y bryniau uwchben Parma yng ngogledd yr Eidal. Daethant draw i Gymru yn y 1930au gan ddilyn y diwydiant gwerthu coed. Gwerthwyd y pren  er mwyn hybu economi’r wlad. Defnyddiwyd y coed tal a syth yn y pyllau glo yn ne Cymru.  I osgoi’r newyn, cerddodd llanciau ifanc y ffordd hirbell i’w cartref newydd gan gario’r coed  a chanu i ennill eu tamaid.

Un o’r rhai hyn oedd Artillio Conti. 13 oed oedd ef pan ddechreuodd y daith arbennig hon.

Conti's Café, Lampeter - 1930

Conti's Café, Lampeter - 1930

The Conti family

The Conti family have thrived in Wales since Artillio arrived in the 1930's, after fleeing starvation in his native Italy.  He worked for other Italians who had made the journey before him until he had saved enough money to open his first cafe - in Ystradgynlais with his two brothers.

Between them they succeeded in opening a total of 17 Conti's cafes across South and West Wales.

Sadly, Conti's  in Lampeter, West Wales was the last remaining cafe.

Happily it has just been bought by Jo Conti, who is the fourth generation of the Conti family.  Jo and her son Tom, the fifth generation, hope to revive the fortunes of the much maligned cafe, and restore it to its' former glory. They are partners in the business, with Tom shouldering the responsibility of being the master ice cream maker, and keeper of the secret!

Conti's having had a re-vamp after a disastrous fire, has already returned to the thriving local meeting place and hub of the town that it once was, serving wholesome local produce, Conti's world famous multi-award winning ice cream and devine coffee.

Since taking over from the old regime in 2012, Conti's has expanded to other sites in Llanerchaeron and Aberaeron.

Why not call in for a chat, a coffee and a home made cake next time you're in town?

Mae'r teulu Conti

Ffynnodd y teulu Conti yma yng Nghymru. Gweithiodd i‘r Eidalwyr eraill oedd wedi cyrraedd yma o’i flaen  a chynilodd ddigon o arian i brynu ei gaffi cyntaf , gyda’i ddau frawd ,yn Ystradgynlais.

Y cyntaf o 17 caffi a lwyddon nhw i’w hagor yn Ne Cymru. Yn anffodus, caffi Conti yn Llanbed yw’r unig un sydd dal gyda ni.

Prynwyd y caffi gan Jo Conti, y bedwaredd genhedlaeth o’r teulu, a’i gobaith hi yw adfer y caffi i’w hen ysblander. Mae e eisioes yn fan cyfarfod poblogaidd yn gweini bwydydd lleol, hufen ia arobryn a choffi nefolaidd!

Galwch am baned a theisen cartref y tro nesaf fyddwch chi yn y dre!