Welcome to Aberaeron Beach

Looking for some peace? Call into our cabin near the beach.

This summer saw our first season at the North Beach hut/kiosk, (aka "Jabba"!)

You will have magnificent views over Cardigan Bay and a chance to taste Conti's award winning ice cream or coffee and snack.

Open from March to October, it's an idillic spot, overlooking Cardigan Bay. We've installed outdoor seating if you fancy whiling away some "me" time, with a delicious cone, gazing out across the sea. 

Our delicious, multi-award winning ice cream is available from the kiosk - a reason to visit in itself!

Or if you and you dog just need a quick sit down with a coffee and doggie treat (available from the kiosk), we've got that sorted too.

We also sell light bites, sweets  chocolate and our delicious coffees too. We have seating available inside for about four people, but, if it's really stormy there's standing room for a few more. 

Luckily though, we're situated very close to the car park, so you can sit in  the comfort of your car if the weather's vile and keep warm whilst enjoying an ice cream (win, win) or a take-away coffee and a delicious, locally made cake.

Croeso i Traeth Aberaeron

Chwilio am lonyddwch? Galwch yn ein caban ger y traeth.

Yn ystod yr haf gwelwyd ein tymor cyntaf yng nghwt / ciosg Traeth y Gogledd,

Cewch olygfeydd godidog dros Fae Ceredigion a chyfle i flasu hufen iâ arobryn contis neu goffi a byrbryd.

Ar agor o fis Mawrth i fis Hydref, mae'n fan delfrydol, sy'n edrych dros Bae Ceredigion. Mae seddi tu allan os ydych chi'n ffansio bach o amser hamdden yn edrych ar draws y mór, gyda chôn hufen iâ blasus.

Mae ein hufen iâ blasus, sydd wedi ennill sawl gwobr, ar gael o'r ciosg - rheswm da i ymweld á ni!

Neu os ydych chi a'ch ci angen eistedd am seibiant gyda choffi a "treat" bach  i'r ci  (o'r ciosg), mae hynny yn ei le hefyd

Rydym yn gwerthu byrbrydau ysgafn, losin, siocled a'n coffi blasus yma. Mae gennym seddi ar gael y tu mewn i tua phedwar o bobl, ond, os yw'n wirioneddol stormus, mae yna le ar gyfer ychydig yn fwy.

Yn ffodus, fodd bynnag, yr ydym yn agos iawn at y maes parcio, felly gallwch eistedd yng nghysur eich car os yw'r tywydd yn wael a chadw'n gynnes wrth fwynhau hufen iá neu goffi i fynd a chacen wedi'i goginio'n lleol.

 

Food

We offer a selection of quick bites at the kiosk, together with doggie treats for your four legged friend.

All of our food is freshly made using local, delicious produce.

Naturally, our fabulous multi-award winning ice cream is always on offer whatever the weather.  

Made in Lampeter to a secret Italian recipe and handed down through the generations, we're confident you won't find a better ice cream.  

Bwyd

Rydym yn cynnig dewis  o ddanteithion cyflym yn y ciosg, ynghyd â 'treat' bach  ar gyfer eich ffrind pedwar coes.

Mae ein holl fwyd yn cael ei wneud yn ffres gan ddefnyddio cynnyrch blasus lleol.

Heb os bydd ein hufen iá arobryn ar gael beth bynnag fo'r tywydd.

Wedi'i gynhyrchu yn Llanbedr Pont Steffan i rysáit Eidalaidd gyfrinachol sydd wedi ei drosglwyddo trwy'r y  cenedlaethau, rydym yn hyderus na fyddwch yn dod o hyd i hufen iâ gwell.

Drink

If you're out for a jog, a gentle walk or just pootling with your pooch, why not call in for a Murrough's Welsh Brew tea, delicious Segafredo coffee or hot chocolate?

We will be very happy to see you, whatever the weather!  

We also offer a range of cold drinks, available from our 'grab and go' display fridge.

Diod

Os ydych wedi bod allan yn rhedeg, ar daith gerdded ysgafn neu yn cerdded efo'r ci, beth am alw mewn am baned o de Cymreig, coffi blasus Segafredo neu siocled poeth?

Byddwn yn falch iawn o'ch gweld chi, beth bynnag fo'r tywydd!

Rydym hefyd yn cynnig amrywiaeth o ddiodydd oer, sydd ar gael o'n rhewgell  'ffwrdd a hi'.

 

Conti's Aberaeron

North Beach
Aberaeron
Ceredigion
SA488DG
Wales, UK

t: (UK)  01545 573 023
e: info@contisicecream.com

Opening Hours

Re-Opening for 2018 Season - 28th March

Monday  / Llun                     CLOSED 

Tuesday / Mawrth              CLOSED

Wednesday / Mercher     10.30am - 5pm 

Thursday / Iau                 10.30am - 5pm

Friday / Gwener              10.30am - 5pm

Saturday / Sadwrn         10.30am - 5pm 

Sunday / Sul                       10.30am - 5pm


Contact us / Cysylltu â ni

Name / Enw *
Name / Enw